تک و تنها به تو می‌اندیشم 
من مناجات درختان را هنگام سحر 
رقص عطر گل یخ را با باد 
نفس پاک شقایق را در سینه کوه 
صحبت چلچله‌ها را با صبح 
بغض پاینده هستی را در گندم‌زار 
گردش رنگ و طراوت را در گونه گل 
همه را می‌شنوم 

می‌بینم 
من به این جمله نمی‌اندیشم 
به تو می‌اندیشم 
ای سراپا همه خوبی 
تک و تنها به تو می‌اندیشم 
همه وقت 
همه جا 
من به هر حال که باشم به تو می‌اندیشم