تک و تنها به تو می‌اندیشم 
من مناجات درختان را هنگام سحر 
رقص عطر گل یخ را با باد 
نفس پاک شقایق را در سینه کوه 
صحبت چلچله‌ها را با صبح 
بغض پاینده هستی را در گندم‌زار 
گردش رنگ و طراوت را در گونه گل 
همه را می‌شنوم 

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

می‌بینم 
من به این جمله نمی‌اندیشم 
به تو می‌اندیشم 
ای سراپا همه خوبی 
تک و تنها به تو می‌اندیشم 
همه وقت 
همه جا 
من به هر حال که باشم به تو می‌اندیشم