آه, خیلی خب، موافقم که قدبلند و خوش قیافه نیستم 
و قبول دارم موهام داره می‌ریزه 
و یه جورایی هم چاقم 
و چیزای دیگه شبیه اینا 
پس تعجب می‌کنی که چرا نشستم و نیشم بازه 

خب به خاطر اینه که “لیز” با نیکی هالتون می‌پلکید 
و همینطور مایکل تاد و وایلدینگ…شد سه تا 
با فیشرم می‌پلکید 
و همینطور برتون 
پس من مطمئنم که سراغ منم میاد 

پس اینجا توی داروخونه می‌شینم و منتظر می‌مونم 
با نهایت دلگرمی و خوشحالی و اطمینان 
و هیچ وقت با کسی هم قرار نمی‌ذارم 
فقط می‌شینم و منتظر می‌مونم 
آخه میدونم سراغ منم میاد 
بالاخره یه روزی, می‌دونم که سراغ منم میاد!